Postupně však během života odkrýváme záhady, které se na ni vážou.

Od narození nikdo z nás jistě nepochybuje o tom, že je voda životadárnou tekutinou. Voda je v nás a také všude kolem, a proto nám její vlastnosti připadají na první pohled přirozené. Postupně však během života odkrýváme zvláštnosti, zajímavosti a záhady, které se na ni vážou. Pojďme se společně podívat na dva pojmy, které jsou s vodou úzce spjaty a o nichž jistě každý z vás již několikrát slyšel.

Krystalizace vody – nejběžnější metoda chemického čištění

Krystalizací vody se rozumí fázová přeměna, při které dochází k pravidelnému uspořádání částic do krystalové mříže. V případě krystalické kapalné fáze jsou známé tzv. tekuté krystaly. Ke spontánní krystalizaci vody dochází v případě kapky v kapalném stavu při teplotě -42 °C. V reálných oblacích krystalizují vodní kapky při teplotách -15 °C, ve vysokém patru až -12 °C. K procesu krystalizace dochází v teplotách hluboko pod bodem mrazu proto, že je rozdíl vnitřní energie a vody příliš malý na to, aby se vytvořil povrch ledového krystalu.

Krystalizace je jednou z nejběžnějších chemických metod čištění. Dochází při ní k vylučování pevné fáze z roztoku. Opakovanou krystalizací lze docílit dokonale čisté látky.

Paměť vody – vlastnost obestřená mnoha tajemstvími

Slyšeli jste již o tom, že má voda paměť? Není žádnou novinkou, že je voda díky skladbě molekul ideálním nosičem informací, jenž umožňuje přijímat, ukládat a předávat. Pátrání po skutečných vlastnostech vody je v podstatě až detektivní činností a vědeckým bádáním současně. Prolínají se zde totiž faktické informace s tajemstvími přírody, přičemž domněnky dělí od objevů jen doslova několik malých "kapek". Hlubší zamyšlení přináší poznatek, že je voda plná fascinujících záhad a překvapení. Molekula vody má jednoduchou strukturu H20. Kyslík přitahuje elektrony vodíku, které se jeví jako elektronegativní, zatímco atomy vodíku pro změnu jako elektropozitivní.

Molekuly vody jsou schopné se nejrůznějším způsobem spojovat a vytvářet rozvětvené útvary, tzv. klastry. A právě ty mají být ideálním místem k ukládání informací, protože každý příliv energie způsobí změnu v uspořádání molekul vody, což v klastrech vyvolá specifickou formu vibrací. Tuto vlastnost lze názorně prezentovat díky pokusným snímkům Japonce Masaru Emoto, který zmrzlé krystaly vody ovlivňoval hudbou, barvami, hlasem, symboly atd.

Paměť vody využívají mj. i alternativní metody léčby. Jednou z nich je homeopatie, v níž se zvyšuje účinnost výchozích látek právě díky "paměti" vody. Na podobném principu fungují i tzv. Bachovy Květové esence, tedy duch květů bylin ve vodě. Ve 30. letech 20. století objevil Angličan Edward Bach jednoduchou metodu využití "podstaty" rostlin a v nich obsažených léčivých informací jako léku. Těm, které voda opravdu zajímá, není jistě cizí ani pojem "Diamantová voda" FrancouzeJoelaDucatillona,která je údajnou nositelkou léčivých informací pro vše živé.

Díky dostatečnému množství poznatků o paměti vody se lze dnes zabývat nejen chemickou, ale také energetickou čistotou.

Pokud vás téma zaujalo, podívejte se na dokument s příznačným názvem Paměť vody: http://www.dokumentarnisvet.cz/products/pamet-vody-/

Nebo si vyhledejte na YouTube kanále dokument "Tajný projekt: Voda (2009):
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=q8CJYRiIh9o

Zkoušeli jste se někdy zamýšlet, čím vším je voda právě pro vás? S dočištěním a dosažením té nejoptimálnější kvality vody jsme vám připraveni stoprocentně pomoci! V naší nabídce naleznete hned několik spolehlivých filtrů na odstranění mechanických nečistot, na doúpravu užitkové vody nebo na odstranění vodního kamene.

Zdroje:
Wikipedia.org, Google.cz, Dokumentarnisvet.cz, YouTube