AQUA AF 2000 Solar je filtrační zařízení (modul), které je navrženo pro dlouhodobé a bezporuchové zásobování pitnou vodou s využitím jakéhokoliv zdroje vody (řeka, větší potok, studna, hloubkový vrt). Předností je jednoduchá rychlá montáž, levná jednoduchá údržba a výběrem jednotlivých komponentů zajištění maximální bezporuchovosti.

Tento filtrační modul je určen pro vesnici o množství cca 150 obyvatel. Předpokladem je 10 litrů pitné vody na obyvatele (pro účely pití, tvorby jídla, zajištění pitné vody pro domácí zvířata). V případě větší vesnice od 150 do 300 obyvatel je řešeno zásobování pitnou vodou druhým modulem. Tento fi ltrační modul je postaven z výkonné filtrační jednotky o účinnosti čištění vstupní vody 99,4 % o výkonu od 230 l za hodinu a jednorázovému odběru pitné vody až 2 000 litrů v specializované plastové nádrži pro pitnou vodu, která je umístěna 1,5 metrů v zemi. Touto instalací je zajištěna pitná voda o teplotě 20–25 stupňů Celsia. Automaticky při odběru pitné fi ltrované vody dochází okamžitě k výrobě (fi ltraci) a doplňování této pitné vody do nádrže.

Denní výkon tohoto modulu je 2 000 litrů zdravotně nezávadné vody, která je mineralizovaná v ideálním poměru a množství minerálních látek pro lidský organismus (vápník a hořčík). Voda je plně bakteriologicky nezávadná s účinností 99,96% jak systémem fi ltrace přes nejnovější osmotickou membránu, tak zároveň u čtyřech výstupních kohoutů pomocí výkonné UV lampy, která zabezpečí plnou bakteriologickou nezávadnost. Filtrovaná voda bude stáčena do 10-litrových plastových kanystrů AQUA, který dostane každý obyvatel vesnice.

Tato filtrovaná vody je zdravotně nezávadná, pomáhá v detoxikaci organismu, odstraňuje nežádoucí látky z organismu. Je velmi chutná, bez jakýchkoliv zápachů či nepříjemné chuti. Hlavními rysy tohoto fi ltračního modulu jsou snadná montáž, maximální výnos fi ltrace reverzní osmózou a nezávislost na elektrické síti díky napojení na ostrovní fotovoltaický systém. V případě špatného počasí je dodávána el. energie z dobíjejících baterií, které následně dobíjejí též z fotovoltaického systému. V případě potřeby můžeme do lokalit, kde není dostatek slunečního záření (špatné počasí, les či jiný porost atd.) dodat větrnou elektrárnu o stejném výkonu.

Celá technologie filtrace včetně řídící jednotky a rezervních nabíjecích baterií je instalována v pevnostním plastovém kontejneru se zamykatelným víkem, určený pro umístění v podzemí v hloubce cca 1,5 metrů, dle vašich požadavků. Všechny komponenty (fi ltrační systém, systém R.O., UVC sterilizátor, měnič, solární akumulátory) jsou připevneny prostřednictvím nerezových a hliníkových podpěr a držáků, včetně hydraulických a elektrických přípojek. Instalace, kterou provádí specializovaní technici AGRO AQUA PRO s.r.o., je velice jednoduchá. Skládá se z přípravy pozemku určeného pro umístění kontejneru s našim zařízením, situování zásobní nádrže upravené vody, instalace vodovodních kohoutků a elektrických přípojek. Všechny systémy jsou vybaveny technickými manuály a DVD v angličtině a francouzštině, které usnadní technikům instalaci a kalibraci systémů. Na veškeré komponenty máme plné certifi kace CE, NSF.